Какво може да направи съпругата на един депутат, когато не е особено умна, а и е топло?
Наистина ли държавата е най-добре, когато парламентът не работи?
Как един депутат става министър?
Какво могат да поискат от един политик и каква е цената?
А може ли един човек да угоди на всички?
Има ли такива?
Въпроси, които си задават и българските класици на комедията.
Тази вечер 11 юни, от 18.00 ч., на сцената на НЧ „Г. Парцалев-1901“ гр. Левски, група артисти извън системата на държавните театри, с много любов, деликатно ще ви подскаже някои отговори със средствата на сатирата.
Заповядайте да се посмеем заедно с тях!