146 години от гибелта на Апостола – общоградско поклонение.

Одобрен е проекта за открит амфитеатър към НЧ „Г.Парцалев-1901“
На 25.09.2017г председателят на НЧ “Георги Парцалев -1901“ в град Левски , Силвия Йорданова подписа договор в Държавен фонд Земеделие за одобрен проект на читалището за: „Открит амфитеатър към Народно читалище „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски “ в кв. 67, УПИ I град Левски.
Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Той е на стойност 385 554,67лв. и срок на изпълнение 36 месеца.
Силвия Йорданова за целите на проекта : „ Обновяването и обогатяването на инфраструктурата на читалището ще спомогне за неговото по-добро функциониране. Създаването на амфитеатъра ще помогне за развитието на културно-развлекателните дейности и подобряване на културната инфраструктура на територията на община Левски.
По този начин ще се създаде по-качествена и пълноценна културна среда отговаряща на потребностите на местните хора.”
Обява
НЧ „Георги Парцалев-1901“ гр Левски се обръща към всички
малди хора, като ги прозовава да се включат в ралзични форми
на работа през учебната 2017/2018:

За вашето обучение можете да посетите Обединена школа по изкуствата в класовете по:
1. Пиано
2. Акордеон
3. Български народни танци
4. Народно пеене
5. Изобразително изкуство
6. Духови инструменти
7. Китара

Годишната такса за обучение в Школата е 40 лв. , която можете да внесете на две вноски.

За справки и записвания:

Тел; 0650 / 82630
Имейл: chit_partzalev@abv.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Българи от старо време
На 13.07.2017 г. /четвъртък/ от 19:30 ч. в салона на НЧ „Г.Парцалев-1901“ гр. Левски. Вход: 3 лв.

Със специалното участие на танцов клуб „Седем очи“

Режисьор: Веселин Плачков /старши/

На 13 юли в град Левски театралния самодеен театър към НЧ “Георги Парцалев – 1901“град Левски представи благотворително своята постановка „Българи от старо време“. Инициатива бе за набиране на средства за пострадалите от градушката на 3 юли в община Левски. Идеята на самодейците бе да се включат в кампанията на Община Левски. Те продаваха билети на стойност 3 лв. Преди постановката бе поставена и кутия за дарения на входа на читалището. Средствата , който се събраха са на стойност 300,70 лв. от който продадени билети 147 лв и 153,70лв от дарени средства в благотворителната кутията. Сумата ще бъде внесена по сметката на Община Левски за нуждите на пострадалите. „Искам да благодаря на всички добри хора, който отделиха от личните си средства за благотворителната инициатива на нашите самодейци. Нека бъдем добри хора и пазим българщината в сърцата си.“
Силвия Йорданова
председател на НЧ “Г. Парцалев- 1901“ гр. Левски