Проекти и партньорство

 

Разгледайте и оценете нашите проекти!

Проект 

„Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“– гр. Левски в кв.67,УПИ I, град Левски №15/07/2/0/00236

Цели : Основната цел на проекта е да създаде амфитеатър с капацитет от 500 места в центъра на града, който да служи като основен пункт за масови мероприятия на открито.
Резултати:

  •  Подобряване на културната инфраструктура на територията на община Левски;
  •  Провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, фестивали с общинско значение;
  •  Утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава;

 

Срок на договора: 36 месеца

IUNICEF „Работилница за родители – Да пораснем“

НЧ “Георги Парцалев – 1901“ град Левски е партньор по проект на UNICEF „Работилница за родители – Да пораснем“ от 2012г. По проекта са обучени двама водещи Силвия Йорданова и Валентина Дженева закупено е обзавеждане за залата, в която ще се провеждат работилниците с младите родители.
„Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ ще предостави на родители на деца до 4 години възможност да споделят в присъствието на специалисти своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Всяка работилница се състои от 14 последователни сесии, които се провеждат веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на работилниците в групи родителите научават за основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете, как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с малкото дете. Сесиите се провеждат в читалища и детски градини.
През октомври 2016г и 2017г програмата „Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ на UNICEF е в партньорство с СПОФ „Читалища“ гр. Плевен ,НЧ „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски и Община Левски е подновена.
През готините през който се е реализирала програмата са обучени 50 млади родители на деца от 0 до 4 години.
По програмата има създадена фейсбук група : „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО“ ГРАД ЛЕВСКИ